Home Agenda
Copyright © 2012 - 2018 - Stichting Werkverband Friese Rassen - Alle Rechten voorbehouden
Agenda
  Print EMAIL help
Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Dag van de Friese rassen en gewassen Download als een iCal bestand
Zaterdag, 27. Oktober 2018

27 oktober: Levend erfgoed Fryslan (LEF) - Dag van de Friese rassen en gewassen

Hoewel deze pas eind oktober gepland is, wordt er door een voorbereidingsgroep onder de benaming 'Levend Erfgoed Fryslan' druk gewerkt aan het programma van de Dag van de Friese Rassen en Gewassen die op 27 oktober in Harich bij Manege Gaasterland plaatsvindt. 

Het zijn de bij het Platform aangesloten organisaties die zich daar op een zo aantrekkelijk mogelijke manier presenteren.

Bij de landbouwgewassen, dierenrassen en fruitrassen betekent dit dat de door deze organisaties beheerde collecties in levende lijve getoond worden.

Bovendien wordt aandacht besteed aan de houtige gewassen die ook tot het Platform zijn gaan behoren.

AFRON wordt gevraagd op deze dag aandacht te besteden aan oude ambachten die met de Friese rassen en gewassen te maken hebben. De door Landschapsbeheer opgerichte Hoogstambrigade zal zich ook presenteren.

Op het buitenterrein wordt zo mogelijk door de Jachtvereniging een demonstratie gegeven.

Hoewel het Friesch Paardenstamboek geen deel uitmaakt van het Platform, wordt deze organisatie gevraagd ook aan deze dag deel te nemen.

Er wordt zo mogelijk een 'verkiezing mooiste hond' georganiseerd waaraan ook kan worden meegedaan door eigenaars van Stabij- of Wetterhounen die niet bij de hondenstamboeken staan ingeschreven.

Mar en Klif wordt gevraagd iets te organiseren voor de kinderen.

Er zijn ook proeverijen van producten die met Friese rassen of gewassen zijn samengesteld.

Locatie : Harich, Manege Gaasterland

 

Terug

JEvents v2.2.0   Copyright © 2006-2012