De Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen

Het Werkverband Friese Rassen streeft naar het behoud en de toepassing van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen.
Het gaat hierbij onder anderen om het instandhouden en bevorderen van (agro)biodiversiteit. De eigenschappen van de gewassen zullen in de toekomst hard nodig zijn. 
Door de gewassen in stand te houden en toe te passen, bewaren we uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle sporen die eerdere landbouwactiviteiten hebben nagelaten. Een deel van de gewassen vormt uitgangsmateriaal voor het ontwikkelen van agrarische streekproducten.  

Het Platform Friese Rassen en Gewassen

Het Werkverband is een onderdeel van het in 2016 opgerichte Platform Friese Rassen en Gewassen. 
Hiertoe behoren de onder het kopje Links in deze website vermelde organisaties. 
Het Platform werkt aan het algemeen belang als gevolg van de toepassing van de Friese dierrassen, fruitrassen en landbouwgewassen. Sinds kort draagt het Platform ook zorg voor de houtige gewassen, dat zijn de oorspronkelijke bomen en struiken die na één van de IJstijden weer de kop opstaken. 
Sinds kort is het Platform een stichting. 

Het bestuur wordt gevormd door Hinke Fiona Cnossen, Douwe Kiestra, Karst Meijer, Johannes Spyksma en Jantina de Vries-Bellinga. 


FRIESE RASSEN EN GEWASSEN EN DE NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW

Wat hebben de Fries-Groningse Witte Klaver, de Doeke Martens  en het Friese Melkschaap met de natuurinclusieve landbouw in Fryslân te maken? 
Het Platform Friese Rassen organiseert een bijeenkomst waar op deze vraag een antwoord wordt gezocht.
Theun Vellinga, projectleider bij het Living Lab Fryslân, houdt een inleiding over het verband tussen de Friese rassen en gewassen en de door zijn project gestimuleerde natuurinclusieve landbouw. 
Jarig Brunia, veehouder in Raerd, zet uiteen hoe hij een en ander in praktijk brengt.
Jan Minnema uit Lioessens heeft ervaren wat een en ander voor een akkerbouwer kan betekenen.
De bijeenkomst begint op zaterdag 8 juni a.s. om twee uur en eindigt om 16 uur. Door 7 euro entree te betalen, kunnen de bezoekers vooraf of na afloop het nog niet lang geleden geopende Fries Landbouwmuseum bezichtigen.  
Het adres is Felling 6 8912 CG Leeuwarden (Goutum), een zijweg van de Hendrik Algraweg. 

Hoe kom je er? 
Vanaf Heerenveen A32: afslag Werpsterhoek volg borden Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg. 
Vanaf Drachten N 31: afslag knooppunt Werpsterhoek volg borden Goutum. Bij Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg.
Vanaf Harlingen: Volg de Haak om Leeuwarden N 31 naar knooppunt Werpsterhoek volg borden Goutum. Bij Goutum linksaf naar de Hendrik Algraweg.    
Op de website van het Landbouwmuseum (www.frieslandbouwmuseum.nl) vindt de bezoeker eveneens een routebeschrijving.
Bij gebruik van een oude navigatie is het adres: Overijsselseweg 18 9084 AB Goutum. 
Graag van te voren opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Na afloop worden als proeverij enkele landbouwgewassen uit de collectie van het Werkverband aangeboden. 

 


Ondernemende liefhebbers en liefhebbende ondernemers gezocht!

Het Werkverband is op zoek naar mensen, die hobbymatig of professioneel willen bijdragen aan het instandhouden of toepassen van de Friese rassen en gewassen. 
Dat kan op diverse manieren: volkstuin, boerderij, stads-of dorpstuin, historisch landgoed, enzovoort. 
Laat ons via de contactpagina op deze website weten wat mogelijk uw inbreng zou kunnen zijn. 

Abonnee worden

Wie op de hoogte wil blijven van wat er zich afspeelt bij het Platform Friese Rassen en Gewassen, kan zich door 10 euro of meer over te maken, abonneren op de vier maal in het jaar uitgebrachte nieuwsbrief OER. Het bedrag kan worden overgeschreven op banknummer NL16 TRIO 0197 646 174 ten name van Werkverband Friese Rassen te Burgum. Vermeld om het verzenden mogelijk te maken bij de overschrijving naam en adres. De nieuwsbrief wordt over de post verzonden. Wie deze liever digitaal krijgt, kan het te gebruiken mailadres doorgeven via info@werkverband-friese rassen.nl

Voor contact met het Werkverband Friese Rassen gebruikt u onze contact pagina.