friese rassen logo 01

Werk­verband Friese Rassen

Biodiversiteit is niet alleen een zaak van wilde natuur, maar ook van gedomesticeerde planten en dieren. In een tijd van extreem ver doorgevoerde specialisatie in de landbouw zijn vele soorten en rassen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Steeds meer agrarische producten ontstaan uit steeds minder rassen, met als gevolg versmalling van de genetische diversiteit.

De Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen

Het Werkverband Friese Rassen streeft naar het behoud en de toepassing van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen.
Het gaat hierbij onder anderen om het instandhouden en bevorderen van (agro)biodiversiteit. De eigenschappen van de gewassen zullen in de toekomst hard nodig zijn. 
Door de gewassen in stand te houden en toe te passen, bewaren we uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle sporen die eerdere landbouwactiviteiten hebben nagelaten. Een deel van de gewassen vormt uitgangsmateriaal voor het ontwikkelen van agrarische streekproducten.  
Het bestuur wordt gevormd door Douwe Kiestra, Bouwe van der Meulen, Johannes Spyksma, Dirk Wierda, Tjeerd Wilman en Pat Zijlstra. 

Het Platform Friese Rassen en Gewassen

Het Werkverband is een onderdeel van het in 2016 opgerichte Platform Friese Rassen en Gewassen. 
Hiertoe behoren de onder het kopje Links in deze website vermelde organisaties. 
Het Platform werkt aan het algemeen belang als gevolg van de toepassing van de Friese dierrassen, fruitrassen en landbouwgewassen. Sinds kort draagt het Platform ook zorg voor de houtige gewassen, dat zijn de oorspronkelijke bomen en struiken die na één van de IJstijden weer de kop opstaken. 
Het Platform is evenals het Werkverband een stichting. 
 

Ondernemende liefhebbers en liefhebbende ondernemers gezocht!

Het Werkverband is op zoek naar mensen, die hobbymatig of professioneel willen bijdragen aan het instandhouden of toepassen van de Friese rassen en gewassen. 
Dat kan op diverse manieren: volkstuin, boerderij, stads-of dorpstuin, historisch landgoed, enzovoort. 
Laat ons via de contactpagina op deze website weten wat mogelijk uw inbreng zou kunnen zijn. 

Abonnee worden

Wie op de hoogte wil blijven van wat er zich afspeelt bij het Platform Friese Rassen en Gewassen kan zich op het viermaal in het jaar verschijnend tijdschrift OER. Een digitaal abonnement kost €10,00. Postabonnees betalen €12,50. 

Het bedrag kan worden overgeschreven op banknummer NL16 TRIO 0197 646 174 ten name van Werkverband Friese Rassen. Vermeld het mailadres waaraan het tijdschrift kan worden toegezonden. Ontvangt u OER liever over de post vermeld dan naam en adres bij de betaling.

Het Platform publiceert zo nu en dan een persbericht. Dat wordt via de mail verzonden.